Skip to main content

VÅR LEDNING

Unilabs ledningsgrupps huvudsyfte är att genomföra Unilabs strategier inom hela företaget. Ledningens medlemmar har kvalifikationer och kunskaper som bidrar till Unilabs starka ledarskap.

 

Johan Höglund   Johan Höglund
   CEOJohan Höglund

Johan har en kandidatexamen i industriell ekonomi och en masterexamen i finans. Han har efter sin utbildning arbetat i flera olika ledande roller där han ansvarat för stora internationella organisationer. Han kommer senast från IT-branschen där han arbetat med digitalisering och mjukvaruutveckling av IT-system inom vård, skola och omsorg.  Johan har varit en del av Unilabs sedan april 2019.

Varför valde du Unilabs?

Jag valde Unilabs för att få möjlighet att vara med och påverka hälso- och sjukvården i Sverige. Unilabs har en fantastisk position som det ledande privata företaget inom diagnostik och vi har möjlighet att göra skillnad. Jag är imponerad över den yrkesstolthet och kultur vi har i organisationen, för mig är det viktigt att det speglar mina personliga värderingar, vilket även det var en faktor att välja Unilabs som arbetsplats.

Vad är ditt bidrag till Unilabs?

Mitt största bidrag till Unilabs blir att addera nytt typ av ledarskap och arbeta mycket med att fortsätta utveckla organisationen till det bättre. Jag vill se att våra chefer är ledare, agerar ”role models” och lever våra värderingar. För mig är det viktigt att vi är attraktiv arbetsplats som man verkligen vill arbeta på, man rekommenderar till andra och andra söker sig till.  Vidare bidrar jag genom att driva strategiska initiativ och att fokusera på innovation och digitalisering av våra processer och verksamheter.

Charlotta Wikström  Charlotta Wikström
  Head of Radiology &
  Pathology
 
Charlotta är utbildad ingenjör och ekonom med en master från Handelshögskolan. Hon har under de senaste 20 åren varit verksam som ledare inom den privata vårdsektorn, exempelvis har hon varit VD i 10 år inom företagshälsovården. Charlotta har varit en del av Unilabs sedan 2011.

Varför valde du Unilabs?

Anledningen att jag valde Unilabs är det viktiga syfte och uppdrag i att hitta de svaren som ger rätt vård till alla våra patienter. Det stora ändamålet med att hitta sjukdomar och på så vis förlänga våra patienters liv var väldigt lockande för mig. Exempelvis inom mammografin där vi gör en ovärderlig insats och samhällsnytta i stort där vi avlastar den offentliga vården med diagnostik och ger tusentals kvinnor viktiga svar som förbättrar deras liv.

Vad är ditt bidrag till Unilabs?   

Mitt bidrag är att vara en viktig del i Unilabs uppdrag av att komplettera den offentliga vården med en privat och effektivt driven diagnostik. Att se till att bidra till den patientnytta, kundnytta och samhällsnytta som Unilabs faktiskt gör genom att få ut det bästa möjliga diagnostiken är en viktig del i min roll. Genom min roll och mitt ledarskap bidrar det till att Unilabs har en så optimal och effektiv verksamhet som möjligt för att på så vis kunna vara tillgängliga för så många människor som möjligt. Att vi hjälper sjukvården i stort att korta köer så att patienter får sitt svar på ett snabbt och effektivt sätt är CARE BIG för mig.

Marie-Louise Howett  Marie-Louise Howett
  Human Resources &
 Communications Director
  Region North & Sweden
Marie-Louise har en master i Human Resources och har mer än 20 års erfarenhet av HR- och kommunikationsfrågor. Hon har erfarenhet från både strategiskt och operativt HR-arbete med en stor passion och fokus på förändrings- och utvecklingsarbete, talent och performance management och organisationsutveckling. Marie-Louise har arbetat brett i sitt HR-partnerskap och har lett och coachat team i organisationer på både nationell och global nivå. Marie-Louise har varit en del av Unilabs sedan januari 2018.

Varför valde du Unilabs?

För mig är det viktigt att arbeta i en organisation där min värdegrund och det som är betydelsefullt för mig speglas i vad organisationen gör och vad organisationen bidrar med, både för enskilda individer och för samhället i stort. Jag tror på nyttan i det vi gör på Unilabs; vi hjälper till att ge svar på frågor som har stor betydelse för varje persons hälsa. Unilabs är också ett intressant företag med stor tillväxt och i stark förändring vilket ger möjligheter till att arbeta med många givande projekt inom HR och kommunikation.

Vad är ditt bidrag till Unilabs?

Med min HR-erfarenhet, passion för människor och fokus på affären kan jag hjälpa Unilabs med att skapa rätt möjligheter för att växa. Det betyder att jag tillsammans med HR-teamet kan vara med och ge rätt förutsättningar för att skapa en framgångsrik organisation, där framgång för oss kommer genom att fokusera på People, Purpose och Performance. Det betyder bland annat att ha fokus på att vi har rätt personer med rätt kompetens, att vi har lyhörda chefer och att vi har förståelse och respekt för det goda vi gör genom vår verksamhet. Samt slutligen att vi lever upp till övriga effektivitets- och kvalitetskrav vi har på oss som organisation.

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN