Privatperson | För- och nackdelar | Unilabs Skip to main content

För- och nackdelar

Regelbunden hälsokontroll med mammografi gör det möjligt att i de flesta fall upptäcka bröstcancer tidigare än man själv kan känna den. Bröstcancer som upptäcks tidigt är sällan livshotande.

Vetenskapliga undersökningar har visat att dödligheten i bröstcancer kan minskas med 20-40 % genom hälsokontroll med mammografi.

Ingen metod för upptäckt av bröstcancer är felfri, inte heller mammografi.

För- och nackdelar

Vetenskapliga undersökningar har visat att dödligheten i bröstcancer kan minskas med 20-40 % genom hälsokontroll med mammografi. 

Man kan ibland på mammografibilder se misstänkta förändringar som vid närmare undersökning inte visar sig vara cancer. Detta händer i ungefär två fall per 100 hälsoundersökningar. I regel krävs endast några extra mammografibilder och eventuellt en ultraljudsundersökning för att klarlägga detta men ibland även provtagning med nål eller i sällsynta fall en mindre operation i bröstet.

Hälsokontroll med mammografi kan inte heller upptäcka alla cancertumörer - några visar sig i tidsintervallet mellan hälsoundersökningarna. Orsaken kan vara att tumören är snabbväxande eller att den av andra orsaker inte gett upphov till några förändringar på mammografibilden.

Hälsokontroll med mammografi kan upptäcka bröstcancer i ett mycket tidigt skede. Det är sannolikt så att inte alla dessa tidiga cancerförändringar fortsätter att utvecklas till "farlig" cancer. Om man genomgår hälsoundersökning med mammografi finns alltså en liten risk att man upptäcker en sådan tidig cancer som kanske aldrig skulle ha utvecklats till en "farlig" cancer.

Hälsokontroll med mammografi kan upptäcka bröstcancer i ett mycket tidigt skede.

Stråldos vid mammografiundersökning

En mammografiundersökning ger en mycket låg stråldos. Den kan jämföras med bakgrundsstrålningen som alla får från rymden, marken och från naturlig radioaktivitet i den egna kroppen under två månaders tid.

Enligt Statens Strålskyddsinstitut är risken att drabbas av skador i det närmaste obefintlig, även vid regelbundna och återkommande undersökningar. När bröstet blir utplattat får röntgenstrålarna en kortare väg genom bröstet, vilket minskar den redan låga stråldosen.

Mammografi räddar liv!

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN