Skip to main content

FoU

Unilabs strävar efter att främja forskning och utveckling (FoU) inom diagnostik och patientnära forskning och på så sätt stödja såväl Unilabs utveckling och våra kunders verksamheter på bästa sätt. 

Som ett led i Unilabs strävan att satsa på utveckling finns särskilda medel avsatta för dessa aktiviteter. Medel kan tilldelas enskilda individer eller grupper som arbetar med utveckling och test av nya teknologier/metoder, projekt som utvecklar kompetens i företaget eller patientnära forskning med syftet att förvärva forskningskompetens eller kunskap inom områden som berör vår verksamhet. Patientnära forskning och projekt i samverkan med våra kunder är något vi gärna uppmuntrar.

Vem kan söka?

Alla Unilabs medarbetare och anställda inom funktioner där Unilabs bedriver verksamhet kan ansöka om medel. Medel kan tilldelas enskilda individer eller grupper. Beslut om tilldelning fattas av FoU-rådet som bl.a. består av Unilabs medicinska chefer. 

Den som får FoU-medel ska redovisa med del- och slutrapport till FoU-rådet. Resultaten kan också komma att publiceras i form av abstract/poster eller vetenskapliga artiklar samt på Unilabs hemsida. 

Blankett för ansökan

För mer information, kontakta info@unilabs.se

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN