Skip to main content

Medarbetare

20 May 2020

Grattis Anna, nydisputerad radiolog

Stort grattis till vår duktiga radiolog Anna Nordgren Rogberg på Sophiahemmet som den 8:e maj disputerade på Karolinska Institutet med sin avhandling om diagnostik av lungembolier, Current diagnostic aspects on acute and chronic pulmonary embolism - MRI in acute pulmonary embolism, CT in chronic pulmonary embolism and what the radiologists actually know.

Anna har dels tittat på MR utan kontrastmedel avseende akuta lungembolier och resultaten ser lovande ut. Hon har också tittat på det som på svenska brukar kallas kronisk lungembolism. Det har rått en osäkerhet kring hur pass bra DT är för att upptäcka kronisk lungembolism. Studier pekar på att det är kunskapen hos radiologerna som är den begränsande faktorn snarare än känsligheten hos DT. I nuläget finns det ofta en fördröjning i diagnostiken av kronisk lungembolism och förhoppningsvis kan detta på sikt förbättras om kunskapen ökar både hos kliniker och radiologer.

”Förhoppningsvis kommer vi i framtiden se mer av MR vid akut lungemboli för patientgrupper som inte lämpar sig för DT, tex patienter med nedsatt njurfunktion. Det skulle också kunna vara en bra metod för gravida, men på den specifika gruppen finns i nuläget inga studier”, säger Anna Nordgren Rogberg.

Grattis Anna!

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN