Privatperson | Om Mammografi | Unilabs Skip to main content

Mammografi

Alla kvinnor i Sverige i åldern 40-74 år kallas regelbundet till mammografi. Det är en röntgenundersökning av brösten, även kallad screening.

 

Mammografi räddar liv!

Mammografi är en viktig undersökning då det är möjligt att hitta förändringar i brösten i ett tidigt skede. Var 9:e kvinna i Sverige drabbas av bröstcancer. Detta gör bröstcancer till den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Vetenskapliga studier har visat att dödligheten i bröstcancer kan minskas med 20-40 % genom tidig upptäckt med mammografi. Tidig upptäckt kan även göra behandlingen skonsammare och effektivare. En hälsokontroll med mammografi, även kallad screening, är en röntgenundersökning av brösten. Tack vare den speciella röntgentekniken, som ger detaljrika bilder, kan tumörer upptäckas innan de hunnit orsaka några symtom eller ens kan kännas i bröstet. 
 

Vem bör göra en hälsokontroll med mammografi?

Unilabs erbjuder kvinnor mellan 40-74 år att göra en hälsoundersökning med mammografi med 18-24 månaders intervall. Mellan hälsokontrollerna bör du själv undersöka dina bröst efter synliga eller kännbara förändringar. Alla mammografiundersökningar utanför hälsokontrollen sker på remiss från läkare. Kallelsen till mammografiundersökningen skickas ut automatiskt.

Undersökningen utförs av personal som är särskilt utbildad för mammografiundersökningar. Först träffar du en röntgensjuksköterska och får svara på några frågor. Du får sedan klä av dig på överkroppen och röntgensjuksköterskan tittar på dina bröst och noterar om du har några synliga förändringar, exempelvis födelsemärken som kan synas på röntgenbilden och feltolkas som en tumör.

Röntgenundersökningen görs stående. Du får lägga ett bröst i taget mellan två plattor, som pressas ihop under några sekunder. Detta görs för att bilden ska bli skarp och tydlig samtidigt som strålningsdosen kan hållas låg. Hela besöket tar 15-30 minuter. Därefter granskas bilderna av röntgenläkare specialiserade på mammografi.

Hos Unilabs granskas alla mammografiundersökningar av två av varandra oberoende röntgenläkare. Detta kallas dubbelgranskning och ökar säkerheten. Svaret på undersökningen får du som regel inom ett par veckor. Ibland är de bilder som tas vid undersökningen inte tillräckliga för en säker bedömning. I dessa fall skickar vi en ny kallelse till dig för ytterligare undersökning.

Har du varit på undersökning med remiss ska du vända dig till din remitterande vårdgivare för svar.

Har du varit på hälsokontroll för mammografi kommer du få ett brevsvar inom 2-6 veckor. Bor du i Västra Götalandsregionen och har Kivra får du ditt svar därigenom.

 

Om- och avbokning

Nu kan du som blivit kallad till mammografi i Göteborg, Södra Älvsborg och Skaraborg boka om din tid via vår webombokning. Gå in på Min sida, boka-se.unilabs.com och logga in med uppgifterna du har fått på din kallelse.

Har du själv upptäckt en förändring i bröstet behöver du först uppsöka läkare och få en remiss. Därefter kommer du få hem en kallelse med tid för undersökning.

 

Bildbeställning

Begäran om journalkopia av mammografiutlåtande och/eller bilder »

 

Mammografi med remiss

Mammografiundersökningar utanför hälsokontrollen sker på remiss från läkare, en så kallad klinisk mammografi. Alla förändringar i brösten ska tas på allvar och undersökas. Om du upptäcker en förändring i bröstet ska du vända dig till din vårdcentral eller till en bröstmottagning.

Exempel på förändringar i bröstet:

  • En ny knöl i bröstet eller ändrad bröstform
  • Indragen hud eller bröstvårta
  • Blodig eller klar vätska från bröstvårtan

Resultatet av undersökningen skickas till den läkare som skrev remissen.

 

För- och nackdelar med mammografi

Regelbunden hälsokontroll med mammografi gör det möjligt att i de flesta fall upptäcka bröstcancer tidigare än man själv kan känna den. Bröstcancer som upptäcks tidigt är sällan livshotande.

Vetenskapliga undersökningar har visat att dödligheten i bröstcancer kan minskas med 20-40 % genom hälsokontroll med mammografi. Ingen metod för upptäckt av bröstcancer är felfri, inte heller mammografi.


Man kan ibland på mammografibilder se misstänkta förändringar som vid närmare undersökning inte visar sig vara cancer. Detta händer i ungefär två fall per 100 hälsoundersökningar. I regel krävs endast några extra mammografibilder och eventuellt en ultraljudsundersökning för att klarlägga detta men ibland även provtagning med nål eller i sällsynta fall en mindre operation i bröstet.

Hälsokontroll med mammografi kan inte heller upptäcka alla cancertumörer - några visar sig i tidsintervallet mellan hälsoundersökningarna. Orsaken kan vara att tumören är snabbväxande eller att den av andra orsaker inte gett upphov till några förändringar på mammografibilden.

Hälsokontroll med mammografi kan upptäcka bröstcancer i ett mycket tidigt skede. Det är sannolikt så att inte alla dessa tidiga cancerförändringar fortsätter att utvecklas till "farlig" cancer. Om man genomgår hälsoundersökning med mammografi finns alltså en liten risk att man upptäcker en sådan tidig cancer som kanske aldrig skulle ha utvecklats till en "farlig" cancer.

 

Stråldos vid mammografiundersökning

En mammografiundersökning ger en mycket låg stråldos. Den kan jämföras med bakgrundsstrålningen som alla får från rymden, marken och från naturlig radioaktivitet i den egna kroppen under två månaders tid.

Enligt Statens Strålskyddsinstitut är risken att drabbas av skador i det närmaste obefintlig, även vid regelbundna och återkommande undersökningar. När bröstet blir utplattat får röntgenstrålarna en kortare väg genom bröstet, vilket minskar den redan låga stråldosen.

 

Ny plats för mammografiscreening för många kvinnor boendes i Göteborg eller i annan kommun runt Göteborg

Västra Götalandsregionen har skrivit ett nytt avtal med Unilabs AB när det gäller mammografiscreening. Detta kan betyda att du ska gå till en annan adress än tidigare för din screening.

Platser för mammografiscreening från april 2022

Mölndal 
Kvinnor som bor i kommunerna Härryda, Mölndal och Partille kallas till Unilabs mammografiscreening i Mölndal. Mobila enheter i Härryda och Partille tas bort. 

Kungälv
Kvinnor som bor i kommunerna Kungälv och Stenungsund kallas till Unilabs mammografiscreening i Kungälv. Mobila enheter i Stenungsund och Kungälv tas bort.

Angered
Kvinnor som bor i Angereds kommun och kvinnor som tidigare gjort sin screening i Gamlestaden kallas av Unilabs för mammografiscreening i Angered. 

Hisingen och Almedal finns kvar och kvinnor som bor här kallas av Unilabs.


Adressen till var din mammografiscreeningen ska utföras står i inbjudan. Undersökningen är frivillig. Du får själv välja om du vill boka om din tid till någon annan plats som passar dig bättre. För frågor var vänlig kontakta Unilabs kundtjänst mammografi, 0771-40 77 10 eller ställ din fråga i vår chatt. Vill du se eller boka om din tid kan du göra det på Min sida, www.boka-se.unilabs.com.

 

Strålskydd

Röntgenstrålning är joniserande strålning och därför är varje röntgenenhet ålagd av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att se till att varje undersökning som utförs, är berättigad och optimerad. Detta betyder att vår personal gör en bedömning av remissens rimlighet, val av undersökningsmetod samt ser till att stråldosen blir så låg som rimligen är möjlig baserat på typ av undersökning och individstorlek. Om du som patient eller vårdpersonal vill veta mer om joniserande strålning eller om olika typer av röntgenundersökningar, så finns det mer information på 1177 Vårdguiden

 

Information om brösttäthet

Nationella Arbetsgruppen för Mammografi, NAM, och Svensk Förening för Bröstradiologi, SFBR, anser att det idag inte är möjligt att tillmötesgå kvinnors begäran om att få sin brösttäthet bedömd. Bland annat på grund av att det idag inte finns en brett accepterad metod för att mäta brösttäthet. Vi är övertygade om att en sådan metod kommer att tas fram och att Socialstyrelsen då kommer att ändra mammografienheternas screeninguppdrag till att också ange brösttäthet i svarsbrevet till kvinnan samt att mammografienheterna i framtiden ska erbjuda kvinnorna i Sverige en individanpassad bröstcancerscreening där täthetsbedömningen kommer att vara en av flera riskfaktorer som avgör hur och hur ofta den enskilda kvinnan ska undersökas.

 

Om Mammografi

Illustrationen visar en genomsnittlig storlek på en tumör/förändring som kan hittas vid:

1. När du själv undersöker dina bröst.
2. När en läkare undersöker dina bröst.
3. När du kommer på din första mammografi.
4. När du går på regelbunden mammografi.
(*Vid regelbundet återkommande hälsokontroll finns dina tidigare röntgenbilder att jämföra med vilket gör det lättare att upptäcka nya förändringar.)
Pink Size for Life

Pink Size for Life

Unilabs har tagit fram nyckelringen Pink Size for Life för att visa vikten av att gå på regelbunden mammografi. Vinsten skänker Unilabs till Cancerforskningen. Beställ nyckelringen här »

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN