Skip to main content

Vårt företag

Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. 

Laboratoriemedicinska analyser och bild- och funktionsdiagnostik har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter. Våra enheter fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan. Våra uppdragsgivare är både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor.

Radiologi

Inom radiologi genomför vi undersökningar med alla metoder som räknas till bild- och funktionsdiagnostik. Vi arbetar med modern utrustning med nya tekniska lösningar och investerar i hög humankompetens och kan därför erbjuda hög kvalitet, korta väntetider och konkurrenskraftiga priser. 

Laboratoriemedicin

Inom laboratoriemedicin utför vi analyser inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi/cytologi samt transfusionsmedicin. Vi gör kraftiga satsningar på informationsteknologi och logistik samt utveckling av nya metoder.

Ägare och styrelse

Läs mer om Unilabs AB på allabolag.se 
Unilabs AB ingår i Unilabs Group, se www.unilabs.com.

Unilabs Hållbarhetsredovisning 2017 >>

Personal

Unilabs AB har ca 1000 medarbetare, huvudsakligen biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN