Vårdgivare | Laboratoriemedicin | Unilabs Skip to main content

Laboratoriemedicin

En majoritet av vårt diagnostiska arbete börjar med någon form av provtagning

Laboratoriemedicinska analyser har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter och våra enheter fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan. Uppdragsgivare är både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor.
 

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring och verksamheterna är ackrediterade av SWEDAC i enlighet med standard SS-EN ISO 15189. Det innebär att SWEDAC löpande prövar och bekräftar laboratoriernas oberoende och kompetens att, med väl specificerade metoder, utföra analys, provning och kalibrering.

Om en specifik analys omfattas av ackreditering framgår av Unilabs provtagningsanvisningar, anvisningar.se , sök på respektive analys. 

Unilabs uppfyller kraven i EA-2/15 ”EA Requirement for the Accreditation of Flexible Scopes” vilket innebär att ackrediteringens omfattning kontinuerligt anpassas till interna krav som till våra kunders behov.

Våra områden

LÄS MER

Utbildningar & Seminarier

LÄS MER

Kundtjänst

LÄS MER

Vill du bli kund?

LÄS MER

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN