Skip to main content

Kontakta oss

 

 

Kundtjänst Mammografi

VGR mån-fre    07.00-18:00
Skåne mån-tor 08.00-16:00, 

                       fre 08.00-12.00    

Hälsokontroll
tel: 0771-407710

Remiss
tel: 0771-407715

Maila oss: kundtjanst.skane@unilabs.com

Har du själv upptäckt en förändring i bröstet behöver du först uppsöka läkare och få en remiss. Därefter kommer du få hem en kallelse med tid för undersökning.

Kundtjänst Laboratoriemedicin

tel: 0771-40 77 40
fax Stockholm: 08-27 72 16
fax Sörmland: 016-13 20 18
fax Västra Götaland: 0500-43 87 53

Maila oss:
kundtjanst.lab@unilabs.com

vardagar 07.30-16.30 

Kundtjänst Radiologi

tel: 0771-40 77 20
fax: 08-556 138 96

Maila oss: kundtjanst.radiologi@unilabs.com

vardagar 07.30-17.00

Adress:

Anderstorpsvägen 12
171 54 Solna

PRESSRELEASE 20190830

Diagnostikföretaget Unilabs beklagar att förseningar på upp till åtta veckor har drabbat patienter som väntar på svar på de prover de lämnat, framför allt hudprover. Alla prioriterade provsvar har levererats i rätt tid.

– Vi beklagar verkligen att människor har fått vänta längre än de ska på sina provsvar. Vi ser mycket allvarligt på förseningar som kan påverka sjukdomsförlopp och skapa oro. Vi har anställt ytterligare personal för att ha kapacitet att bedöma alla prover inom den utsatta tiden, säger Charlotta Wikström, Sverigechef med ansvar för patologi och radiologi på Unilabs.

Prover i vården delas in i tre kategorier utifrån hur brådskande de bedöms vara av de remitterande läkarna. I de två mer akuta grupperna ska provsvaren vara klara inom 3–7 dagar, medan så kallade standardprover ska bedömas inom 10–14 dagar. Det är svaren på standardprover som blivit försenade med upp till åtta veckor under våren och sommaren. Svar inom de två prioriterade kategorierna har levererats inom den utsatta tiden.

Unilabs tog över uppdraget att analysera hud-, vävnads- och cellprover inom Region Stockholm den 27 april i år. Just nu väntar omkring 6 000 standardprover på att bedömas. Bakgrunden till förseningarna är att antalet prover inom regionen har ökat kraftigt sedan 2015 då underlaget till upphandlingen togs fram. Utifrån underlaget gjordes bedömningen att det rörde sig om 170 inkommande prover om dagen, men i dag skickas 300 prover om dagen in för analys.

– Vi var inte beredda på att antalet prover inom Region Stockholm skulle öka så kraftigt på bara fyra år. Vi borde ha varit mer uppmärksamma för att fånga upp den förändringen och kunna bygga en verksamhet med kapacitet att ta hand om alla prover i rätt tid, säger Charlotta Wikström.

– Vi såg tidigt att kapaciteten var otillräcklig och började omedelbart vidta åtgärder. Bland annat har vi anställt ytterligare patologer och laboratoriepersonal så fort det har varit möjligt, säger Charlotta Wikström.

I kraft av personalförstärkningen beräknas de återstående cirka 6 000 proverna vara färdiganalyserade inom fyra veckor. Den utbyggda kapaciteten väntas leda till att prover som kommer in analyseras i tid.

– Vi har en kontinuerlig dialog med Region Stockholm och kommer att presentera vår handlingsplan för dem i ett möte på måndag. Vi ser fram emot att diskutera våra åtgärder med dem och välkomnar den externa granskning av samarbetet som regionen ska initiera, säger Charlotta Wikström.

För mer information, kontakta gärna
Charlotta Wikström, Sverigechef radiologi och patologi, 076-612 16 70, charlotta.wikstrom@unilabs.com

Fakta: Unilabs
Unilabs är ett diagnostistikföretag med verksamhet inom laboratoriemedicin och radiologi.

Unilabs arbetar inom både offentlig och privat hälso- och sjukvård på uppdrag av sjukhus, närakuter, primärvård och fristående mottagningar.

Unilabs har cirka 1 300 medarbetare i Sverige och drygt 10 000 medarbetare i Europa. 

Elektroniska remisser och svar

Idag kan flertalet journalsystem hantera elektroniska remisser och svar. Möjligheten att använda tjänsten kan variera något beroende på vilket landsting du är verksam inom.
​Läs mer HÄR

 

Spärra journaluppgifter

Om du inte vill ingå i sammanhållen journal eller vill spärra uppgifter i din journal ska du fylla i en spärrblankett. Vilka uppgifter du eventuellt vill spärra bestämmer du själv.

Men du kan inte motsätta dig att det framgår att det finns spärrade uppgifter. Blanketten fylls i och lämnas personligen till en av Unilabs avdelningar eller skickas till angiven adress i blanketten.

Observera att det endast går att begära spärrning via den här blanketten inlämnad personligen eller inskickad till Unilabs.

Länk till blankett för spärrning

 

Synpunkter på vår verksamhet

Unilabs mål är att ge dig bra service, god vård och ett bra bemötande.
Dina synpunkter eller klagomål är viktiga då det ger oss en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet.
Synpunkter på vården ska hanteras utan dröjsmål och du som patient ska alltid få återkoppling om vidtagna åtgärder.

När du har frågor, synpunkter eller klagomål på vår service eller vårt bemötande kan du framföra dina synpunkter till personalen, kontakta vår kundtjänst, skriv ett brev eller använd kontaktformuläret längst ner på sidan.

Skicka inte känsliga uppgifter så som personnummer, detaljerade uppgifter om din hälsa etc. med e-post till oss. 

Länk till blankett för synpunkter och klagomål

 

Administration

Fakturaadress
Unilabs AB
Rådhusgatan 6
541 30 Skövde
 
Leverantörsfakturor
Vi tar helst emot elektroniska fakturor. Våra alternativ är SVEFAKT (kontakta InExchange AB 0500-44 63 60)
eller en PDF (inga bilagor) till e-post: levfaktura_inbox@unilabs.com 
Vänligen ange referens på fakturan;
namn på beställare och kostnadsställe.
 
Tfn leverantörsreskontra: 0500-40 41 05 / 40 41 11

Kundfakturor
E-post kundfakturor: faktura@unilabs.com
Tfn kundfakturor: 031-310 68 30
Tfn tid vardagar: 10.00-12.00
Fax: 0500-48 38 23

Unilabs Sverige Huvudkontor

Solna

Unilabs AB
Råsundavägen 12, 9 tr.
169 67 Solna
Sweden

info.se@unilabs.com
00 46 (0)10-275 20 00

Kontakta oss

Kontaktformulär

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN