Behandling av personuppgifter | Unilabs Skip to main content

Behandling av personuppgifter

Allmänt

För oss är våra kunders förtroende av allra största vikt. Vi vet att det förtroendet bland annat bygger på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig och vår förmåga att skydda din integritet. Det ingår i vår företagskultur att skydda det som är viktigast för våra kunder - och dit hör givetvis personuppgifter. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Behandling av personuppgifter: Enligt GDPR ska personuppgifter samlas in och behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt och för särskilda, uttryckligen angivna och väldefinierade ändamål. Personuppgifterna ska vara relevanta och inte behållas längre än nödvändigt.

Öppenhet: Ett krav i GDPR är att personuppgifter ska kontrolleras under hela livscykeln och att rimliga åtgärder ska vidtas för att se till att uppgifterna är adekvata, relevanta, korrekta och uppdaterade. Du har rätt att veta vem som behandlar vad, och varför. Se våra personuppgiftspolicyer för information om hur vi använder personuppgifter.

Datasäkerhet: Att säkra och skydda data är viktigt för oss i Unilabs. Vi vidtar nödvändiga och relevanta teknologiska och organisatoriska åtgärder för att hålla en hög säkerhetsstandard.

Information om hur Unilabs behandlar personuppgifter, för vilka ändamål, den rättsliga grunden hittar du i våra personuppgiftspolicyer här under.

 

Dina rättigheter

 • Rätt till information
  Du har rätt att begära information om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig såväl som att begära tillgång till dessa personuppgifter.

   
 • Rätt att invända
  Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som grundar sig på en organisations legitima intressen. Du har också rätt att när som helst invända mot att få direktreklam.
   
 • Rätt till korrigering
  Om du tror att personuppgifter som innehas av en organisation kan vara felaktiga, ofullständiga eller oriktiga, kan du be att de korrigeras.

   
 • Rätt att få uppgifter borttagna
  För behandling av personuppgifter som baserar sig på ditt samtycke, kan du be organisationen att sluta behandla uppgifterna genom att ta tillbaka ditt samtycke.

   
 • Rätt till begränsning i behandling
  Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Uppgifterna får då endast behandlas för vissa avgränsade syften.
   
 • Dataportabilitet
  Om dina uppgifter används av ett företag efter att du gav ditt samtycke eller undertecknade ett avtal, så kan du be att de återlämnas till dig eller överförs till ett annat företag vars tjänster du skulle vilja använda.

 

Om du önskar att utöva en eller flera av dessa rättigheter, ber vi dig om att fylla i Blankett för rättighetsförfrågning.

 

Personuppgiftspolicy

Syftet med våra personuppgiftspolicyer är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi använder personuppgifter.
 

Personuppgiftspolicyer kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida.

 

 

 

Dataskyddsombud

Unilabs har utsett ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen. Du kan i frågor som rör vår behandling av personuppgifter alltid kontakta oss genom vårt dataskyddsombud:

Via e-post: dpo@unilabs.com

Via postadress:

Miroslava Greštiaková
Alpha Medical, s.r.o.
Digitial Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava, Slovak Republic

 

Klagomål och tips

Om du tycker att någon behandlar uppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Du kan också lämna in ett tips. Läs mer på Datainspektionens webbplats, www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson

 

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN