Skip to main content

Medarbetare

25 May 2020

Grattis Karin, nydisputerad inom Laboratoriemedicin

Vi vill gratulera Karin Littman, specialistläkare i klinisk kemi, som har disputerat med sin avhandling, Establishemnt of new potential biomarkers for Cardiometabolic Diseases, inom laboratoriemedicin på Karolinska Institutet den 15 maj.

Avhandlingen syftar till att utvärdera olika biomarkörer för att förbättra diagnostik och behandling av kardiometabola sjukdomar. Dessutom har hon försökt att etablera en effektiv process för överföra nya möjliga biomarkörer som identifieras i forskningslaboratoriet till utvärdering i rutinsjukvården för att snabbt kunna avgöra om de är användbara som biomarkörer och kan tillföra någon nytta för patienterna. Detta har gjorts i fyra olika studier, med fyra olika populationer, där en utvärdering gjordes av nyttan med olika biomarkörer för diagnostik och behandling av kardiometabola sjukdomar. 

 

Hur ser du på framtiden inom laboratoriemedicin?
Laboratoriemedicin är väldigt centralt i hälso- och sjukvården eftersom att laboratorieanalyser ligger till grund för en stor del kliniska beslut. Framför oss ser vi flera utmaningar med en ökande (äldre) befolkning. Samtidigt bidrar tekniska och medicinska framsteg till bättre möjligheter för diagnostik och behandling, men det leder också till ökade kostnader och därför krävs det ett effektivt utnyttjande av resurserna. 

Inom laboratoriet ser vi ökat antal laboratorieanalyser, ökat analyssortiment samt ökade krav på svar i rätt tid. I många fall kanske laboratorieanalyser kan bidra till att undvika andra dyrare undersökningar och vi som laboratorieläkare behöver vara med och främja en värdeskapande laboratoriediagnostik som leder till ett effektivt utnyttjande av resurserna. För detta måste vi ha en bra dialog med kliniken (och även industrin), vi behöver hjälpa till att få en resurseffektiv provtagning där rätt analyser beställs på rätt patient i rätt tid och kanske med hjälp av IT-stöd guida läkarna i beställningar och tolkningar av prover. 

Dessutom måste vi som laboratorieläkare säkerställa fortsatt god kvalitet på analysmetoder och vara proaktiva i den framtida utvecklingen av laboratoriediagnostiken. Jag tror att en av de viktigaste aspekterna för framtidens laboratorieläkare är att ha en bra dialog med övriga delar inom hälso- och sjukvården. 

 

Stort grattis Karin!

 

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN