Forskningsprojekt | Unilabs Skip to main content

Vill du delta i ett forskningsprojekt?

Mammografiscreening har till syfte att hitta bröstcancer i ett tidigt skede. Även om de flesta cancrar hittas i screening är det en mindre del som inte upptäcks. Vi vill med denna studie utvärdera om AI skulle kunna göra vårt screeningprogram bättre och mer effektivt.

Pågående studie om datorstödd mammografi i screeningen

 

Det pågår en studie om datorstödd mammografi i screeningen i Sydvästra Skåne (Malmö, Lund, Trelleborg och Landskrona). Din medverkan skulle uppskattas. Studien innebär inga extra undersökningar. Om du ej vill delta ska du meddela detta när du kommer på din hälsokontroll. Om du väljer att inte vara med får du din screeningundersökning som vanligt. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Ytterligare information om studien och vad ett deltagande innebär för dig finner du i Informationsblankett på länken nedan.

You are invited to participate in a study evaluating mammography screening supported by artificial
intelligence (AI). A participation does not result in additional examinations or procedures for you. More information about ongoing study is available on the link below. 

 

Informationsblankett »

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN