Skip to main content

30 August 2019

Unilabs beklagar försenade provsvar

Pressmeddelande 2019–08–30


Diagnostikföretaget Unilabs beklagar att förseningar på upp till åtta veckor har drabbat patienter som väntar på svar på de prover de lämnat, framför allt hudprover. Alla prioriterade provsvar har levererats i rätt tid.

– Vi beklagar verkligen att människor har fått vänta längre än de ska på sina provsvar. Vi ser mycket allvarligt på förseningar som kan påverka sjukdomsförlopp och skapa oro. Vi har anställt ytterligare personal för att ha kapacitet att bedöma alla prover inom den utsatta tiden, säger Charlotta Wikström, Sverigechef med ansvar för patologi och radiologi på Unilabs.

Prover i vården delas in i tre kategorier utifrån hur brådskande de bedöms vara av de remitterande läkarna. I de två mer akuta grupperna ska provsvaren vara klara inom 3–7 dagar, medan så kallade standardprover ska bedömas inom 10–14 dagar. Det är svaren på standardprover som blivit försenade med upp till åtta veckor under våren och sommaren. Svar inom de två prioriterade kategorierna har levererats inom den utsatta tiden.

Unilabs tog över uppdraget att analysera hud-, vävnads- och cellprover inom Region Stockholm den 27 april i år. Just nu väntar omkring 6 000 standardprover på att bedömas. Bakgrunden till förseningarna är att antalet prover inom regionen har ökat kraftigt sedan 2015 då underlaget till upphandlingen togs fram. Utifrån underlaget gjordes bedömningen att det rörde sig om 170 inkommande prover om dagen, men i dag skickas 300 prover om dagen in för analys.

– Vi var inte beredda på att antalet prover inom Region Stockholm skulle öka så kraftigt på bara fyra år. Vi borde ha varit mer uppmärksamma för att fånga upp den förändringen och kunna bygga en verksamhet med kapacitet att ta hand om alla prover i rätt tid, säger Charlotta Wikström.

– Vi såg tidigt att kapaciteten var otillräcklig och började omedelbart vidta åtgärder. Bland annat har vi anställt ytterligare patologer och laboratoriepersonal så fort det har varit möjligt, säger Charlotta Wikström.

I kraft av personalförstärkningen beräknas de återstående cirka 6 000 proverna vara färdiganalyserade inom fyra veckor. Den utbyggda kapaciteten väntas leda till att prover som kommer in analyseras i tid.

– Vi har en kontinuerlig dialog med Region Stockholm och kommer att presentera vår handlingsplan för dem i ett möte på måndag. Vi ser fram emot att diskutera våra åtgärder med dem och välkomnar den externa granskning av samarbetet som regionen ska initiera, säger Charlotta Wikström.

För mer information, kontakta gärna
Charlotta Wikström, Sverigechef radiologi och patologi, 076-612 16 70,
charlotta.wikstrom@unilabs.com

Fakta: Unilabs
Unilabs är ett diagnostistikföretag med verksamhet inom laboratoriemedicin och radiologi.

Unilabs arbetar inom både offentlig och privat hälso- och sjukvård på uppdrag av sjukhus, närakuter, primärvård och fristående mottagningar.

Unilabs har cirka 1 300 medarbetare i Sverige och drygt 10 000 medarbetare i Europa.
 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN