Skip to main content

14 October 2019

Brev till Unilabs remittenter

Till dig som remittent
I början av september kontaktade vi dig med anledning av att vi under en tid haft kraftigt förlängda
svars- och väntetider inom vår patologi- och radiologiverksamhet i Stockholm. Med det här brevet vill vi
uppdatera dig kring nuläget och hur vi arbetar för att återgå till ordinarie svars- och väntetider.
Först och främst vill vi betona att vi har tagit situationen på stort allvar och vi beklagar att patienter har
drabbats av förlängda svars- och väntetider. Så ska det naturligtvis inte vara. Vi tog i ett tidigt läge fram
en handlingsplan för att komma till rätta med kapacitetsproblemen. Vi har arbetat efter den planen och
ser nu tydliga resultat.


Patologi
De förlängda svarstiderna för prov inom patologi uppstod inledningsvis på grund av kapacitetsbrist i
förhållande till de stora volymer av prov som inkom till laboratoriet vid avtalsstart. För att komma till rätta
med kapacitetsproblemet och uppfylla avtalsenliga svarstider har Unilabs vidtagit ett antal åtgärder.
Sedan juni har vi kraftigt ökat anställd laboratoriepersonal och antalet anställda patologer, samtidigt som
vi har stärkt upp med medarbetare från Unilabs verksamheter i andra delar av Europa. För att
säkerställa patientsäkerheten har vi även proaktivt screenat samtliga fördröjda prover för att upptäcka
eventuella medicinskt högt prioriterade prov där det föreligger allvarligt sjukdomstillstånd.
Åtgärderna för att öka kapaciteten har gett tydliga resultat. Vi har i dagsläget minskat antalet väntande
provsvar till mindre än en tredjedel jämfört med i juli och vi ser en fortsatt successiv minskning. Vi
förväntar oss att ha avtalsenliga svarstider inom de närmaste veckorna. Vår utökade kapacitet
beräknas då också vara anpassad till de inkommande provvolymerna.


Radiologi
Inom radiologi beror de förlängda väntetiderna för undersökningar på förseningar i drifttagandet av ett
antal MR- och DT-kameror. Samtliga av dessa förväntas tas i drift innan årsskiftet och därefter väntas
väntetiden inom radiologi återgår till avtalsenliga väntetider. Om du vill ha information om aktuella
väntetider så hittar du det på den här sidan https://unilabs.se/vårdgivare/radiologi/väntetider-sll
Tveka inte att höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan om du har frågor eller annan
återkoppling kring vår verksamhet.


Kundtjänst Laboratoriemedicin Kundtjänst Radiologi
0771-40 77 40 0771-40 77 20
kundtjanst.lab@unilabs.com kundtjanst.radiologi@unilabs.com


Charlotta Wikström                                                Helen Häggström
Chef Radiologi och Patologi Sverige                     Verksamhetschef Radiologi
charlotta.wikstrom@unilabs.com                           helen.haggstrom@unilabs.com


Jag ser fram emot fortsatt bra samarbete och dialog, med hög patientsäkerhet som vår främsta prioritet.


Med vänlig hälsning,
Johan Höglund, VD Unilabs

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN