Skip to main content

09 December 2019

Lex Maria ärende, långa svarstider inom patologi

Unilabs AB har utrett situationen med förlängda svarstider inom patologi mellan april-november 2019. Under denna period levererades en stor andel av inkommande prover inte inom avtalad tid. Händelseförloppet kring situationen har utretts och orsaker till dess uppkomst, samt lämpliga åtgärder för att undvika att en liknande situation uppstår igen har identifierats. Inga fall med konstaterad negativ påverkan av sjukdomsförloppet till följd av de förlängda svarstiderna har identifierats. En Lex Maria-anmälan är inskickad till IVO.

För mer information vänligen kontakta

Charlotta Wikström

Sverigechef Radiologi och Patologi Unilabs

Charlotta.Wikstrom@unilabs.com

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN