Unilabs inför förenklad provtagningsmetod för alkoholmarkören PEth* Skip to main content

Laboratoriemedicin

17 November 2021

Unilabs inför förenklad provtagningsmetod för alkoholmarkören PEth*


Med ett enkelt stick i fingret applicerar patienten kapillärblodet på ett provtagningskort med tekniken kallad DBS, Dry Blood Spot.
 


Istället för venös blodprovstagning kan Unilabs nu erbjuda vårdgivaren att med ett enkelt stick i fingret applicera kapillärblodet på ett provtagningskort med tekniken kallad DBS, Dry Blood Spot. Fördelarna med DBS-metoden är stora såväl när det gäller provhantering, logistik och kvalité. Provtagningskortet kan transporteras till ett laboratorium med vanlig post. Det är speciellt framtaget för korrekt analys av PEth och innehåller en tillsats som förhindrar uppkomst av felaktigt förhöjda PEth-värden som är ett känt problem vid vanlig venös provtagning i de fall provet innehåller etanol vid provtagningstillfället.

 

PEth är en viktig markör för långvarigt alkoholintag eller missbruk då det ackumuleras i blod hos personer vid frekvent alkoholkonsumtion. Med hjälp av det nyutvecklade provtagningskortet kan vi nu erbjuda våra kunder en enklare provtagning och smidigare transport till laboratoriet, oavsett var i landet man tar ett PEth-prov. Samtidigt har metoden förbättrad kvalité, då kortet levererar exakt mängd torkat blod och eliminerar risken för falskt förhöjda värden. Detta gynnar både patienten som får en enklare provtagning, vården som kan ta prov utan speciellt utbildad personal och slutligen Unilabs som kan erbjuda kvalitativt bättre analysresultat.

Ett förhöjt PEth-värde kan få stora konsekvenser för en patient. Det är viktigt för Unilabs att kunna leverera tillförlitliga resultat där provtagning, transport och analys är så standardiserat och kvalitetssäkrat som möjligt. Unilabs har rutiner för att kvalitetssäkra interna rutiner och PEth-analysen är sedan länge en ackrediterad analys på laboratoriet. Med det nya DBS provtagningskortet har vi fått möjligheten att även kvalitetssäkra den preanalytiska processen trots att den sker utanför Unilabs.

 

– Vi är glada att kunna erbjuda det nya DBS-provtagningskortet till vården. Med det får vi en förenklad provtagningsmetod som höjer kvalitén på analysmetoden, säger Barbara Usener, Medicinsk Chef Laboratoriemedicin på Unilabs Sverige.

 

 

*PEth finns i röda blodkroppar och är en fosfolipid som bildas i närvaro av etanol. Det bildas via en transfosfatidyleringsreaktion av fosfolipas D (PLD). PEth ackumuleras vid frekvent alkoholkonsumtion och är därför en markör för långvarig alkoholanvändning.

 

 

 

Information

Befintliga kunder till Unilabs beställer provtagningskort till fördelaktigt pris hos vår depå Mediq.

Vill du bli kund eller intresserad av att veta mer? Kontakta vår kundsamordnare.

För mer information till vårdgivare.

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN