Unilabs satsar på molekylär patologi Skip to main content

Laboratoriemedicin

15 June 2020

Unilabs satsar på molekylär patologi

Regionchef Helena Gille

Helena Gille, Regionchef för Unilabs patologi- och cytologiverksamhet i Stockholm


Unilabs mål är att stödja den kliniska utrednings- och vårdprocessen med komplett diagnostik och korta svarstider. "Vi strävar hela tiden efter att ligga i framkant inom patologisk diagnostik i Sverige. Som ett led i detta har vi under våren 2020 etablerat ett nytt molekylärpatologiskt laboratorium i Solna. Vi gör detta för att möta våra kunders ökande behov av molekylära analyser för individanpassade behandlingar. 

Vår etablering är den första i Stockholmsområdet och vi kommer att erbjuda analyser till alla våra kunder liksom till andra intresserade kunder och patologilaboratorier i Sverige.

Vi kommer att sätta upp analyser efter kundernas behov och först ut är en genexpressionsanalys för brösttumörer, PAM50 (Prosigna®). PAM50 ingår från årsskiftet i det nationella vårdprogrammet för bröstcancer hos kvinnor > 50 år med lymfkörtelnegativ, ER-positiv, HER2-negativ bröstcancer, där det finns osäkerhet kring tumörens riskkategorisering inför val av cytostatikabehandling. Analysresultatet blir ett beslutsstöd i valet av när cytostatikabehandling förväntas ge nytta eller när det kan undvikas utan ökad risk för återfall och förväntas ge stora hälsovinster för den enskilda patienten", säger Helena Gille, Regionchef för Unilabs patologi- och cytologiverksamhet i Stockholm.Nyfiken? Läs mer i Informationsblad om PAM50 (Prosigna) genexpressionsanalysen vid bröstcancer ».
Eller kontakta oss via mail.

Fördjupad information av patolog: Lorand Kis.

Affärsdialog: Regionchef Helena Gille alt Försäljningschef Marie Julin.

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN