Skip to main content

Laboratoriemedicin

08 July 2020

Unilabs uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendation om prestanda för SARS CoV-2 antikroppstest


I en intervju publicerad av Sveriges Radio den 4:e juli med Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, uppmanades personer som har gjort SARS CoV-2 antikroppstest och fått positivt resultat innan vecka 26, trots att de aldrig har haft covid-19-symptom, att kontrollera prestanda hos sin testleverantör. Mest är man angelägen om att förebygga eventuell felaktig tro att man har antikroppar, och att man i så fall riskerar att fatta beslut baserade på fel grunder.

”Om man misstänker att testresultatet inte stämmer, oavsett om man gjort ett snabbtest genom ett stick i fingret eller ett laboratoriebaserat test genom blodprovtagning i armen, ska man kontakta testutföraren” citeras hon. ”Det man bör göra då, är att fråga den som utförde testet om det uppfyller de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten tagit fram”.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7509071

Folkhälsomyndighetens rekommendation finns i bilaga 1 på ”Vägledning för antikroppspåvisning” version 3, 2020-06-30 och i nuläget ska tester uppnå:

• Känslighet ≥ 90,0 procent

• Specificitet ≥ 99,5 procent

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2c3d8e40926e4bcc942aa640922bb758/vagledning-antikroppspavisning.pdf


Unilabs antikroppstest uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
https://anvisningar.se/

 

Michael Toepfer, spec. läkare

Unilabs Mikrobiologi
 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN