Skip to main content

Om Mammografi

Alla kvinnor i Sverige i åldern 40-74 år kallas regelbundet till mammografi. Det är en hälsoundersökning/röntgenundersökning av brösten, även kallad screening. Mammografi är en viktig undersökning då det är möjligt att hitta förändringar i brösten i ett tidigt skede.

 

Vikten av regelbunden mammografi

Var 9:e kvinna i Sverige drabbas av bröstcancer. Detta gör bröstcancer till den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Vetenskapliga studier har visat att dödligheten i bröstcancer kan minskas med 20-40% genom tidig upptäckt med mammografi. Tidig upptäckt kan även göra behandlingen skonsammare och effektivare. En hälsokontroll med mammografi, även kallad screening, är en röntgenundersökning av brösten. Tack vare den speciella röntgentekniken, som ger detaljrika bilder, kan tumörer upptäckas innan de hunnit orsaka några symtom eller ens kan kännas i bröstet.

 

Illustrationen visar en genomsnittlig storlek på en tumör/förändring som kan hittas vid:

(*Vid regelbundet återkommande hälsokontroll finns dina tidigare röntgenbilder att jämföra med vilket gör det lättare att upptäcka nya förändringar.)

Om Mammografi
1. När du själv undersöker dina bröst.
2. När en läkare undersöker dina bröst.
3. När du kommer på din första mammografi.
4. När du går på regelbunden mammografi.

Vem bör göra en hälsokontroll med mammografi?

Unilabs erbjuder kvinnor mellan 40-74 år att göra en hälsoundersökning med mammografi med 18-24 månaders intervall. Mellan hälsokontrollerna bör du själv undersöka dina bröst efter synliga eller kännbara förändringar. Alla mammografiundersökningar utanför hälsokontrollen sker på remiss från läkare. Kallelsen till mammografiundersökningen skickas ut automatiskt.

Undersökningen utförs av personal som är särskilt utbildad för mammografiundersökningar. Först träffar du en röntgensjuksköterska och får svara på några frågor. Du får sedan klä av dig på överkroppen och röntgensjuksköterskan tittar på dina bröst och noterar om du har några synliga förändringar, exempelvis födelsemärken som kan synas på röntgenbilden och feltolkas som en tumör.

Röntgenundersökningen görs stående. Du får lägga ett bröst i taget mellan två plattor, som pressas ihop under några sekunder. Detta görs för att bilden ska bli skarp och tydlig samtidigt som strålningsdosen kan hållas låg. Hela besöket tar 15-30 minuter. Därefter granskas bilderna av röntgenläkare specialiserade på mammografi.

Hos Unilabs granskas alla mammografiundersökningar av två av varandra oberoende röntgenläkare. Detta kallas dubbelgranskning och ökar säkerheten. Svaret på undersökningen får du som regel inom ett par veckor. Ibland är de bilder som tas vid undersökningen inte tillräckliga för en säker bedömning. I dessa fall skickar vi en ny kallelse till dig för ytterligare undersökning.

Har du varit på undersökning med remiss ska du vända dig till din remitterande vårdgivare för svar.

Har du varit på hälsokontroll för mammografi kommer du få ett brevsvar inom 2-6 veckor. Bor du i Västra Götalandsregionen och har Kivra får du ditt svar därigenom.
 

Om du har fler frågor är du välkommen att ringa vår kundtjänst på tel: 0771-40 77 10Videos

 

Strålskydd

Röntgenstrålning är joniserande strålning och därför är varje röntgenenhet ålagd av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att se till att varje undersökning som utförs, är berättigad och optimerad. Detta betyder att vår personal gör en bedömning av remissens rimlighet, val av undersökningsmetod samt ser till att stråldosen blir så låg som rimligen är möjlig baserat på typ av undersökning och individstorlek. Om du som patient eller vårdpersonal vill veta mer om joniserande strålning eller om olika typer av röntgenundersökningar, så finns det mer information på 1177 Vårdguiden

 

Om- och avbokning

Nu kan du som blivit kallad till mammografi i Göteborg, Södra Älvsborg och Skaraborg boka om din tid via vår webombokning. Gå in på boka-se.unilabs.com och logga in med uppgifterna du har fått på din kallelse.

Har du själv upptäckt en förändring i bröstet behöver du först uppsöka läkare och få en remiss. Därefter kommer du få hem en kallelse med tid för undersökning.
 

Information om brösttäthet

Nationella Arbetsgruppen för Mammografi, NAM, och Svensk Förening för Bröstradiologi, SFBR, anser att det idag inte är möjligt att tillmötesgå kvinnors begäran om att få sin brösttäthet bedömd. Bland annat på grund av att det idag inte finns en brett accepterad metod för att mäta brösttäthet. Vi är övertygade om att en sådan metod kommer att tas fram och att Socialstyrelsen då kommer att ändra mammografienheternas screeninguppdrag till att också ange brösttäthet i svarsbrevet till kvinnan samt att mammografienheterna i framtiden ska erbjuda kvinnorna i Sverige en individanpassad bröstcancerscreening där täthetsbedömningen kommer att vara en av flera riskfaktorer som avgör hur och hur ofta den enskilda kvinnan ska undersökas.

 

Pink Size for Life

Pink Size for Life

Nyckelringen Pink Size for Life visar vikten av att gå på regelbunden mammografi. Vinsten skänker Unilabs till Cancerforskningen. Beställ nyckelringen här! »
 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN

""