Privatperson | Magnetisk Resonanstomografi | Unilabs Skip to main content

Magnetisk Resonanstomografi

Vid en MR-undersökning används inte röntgenstrålar utan magnetfält och radiovågor.

Inför undersökningen

Kom ihåg att ta med giltig legitimation till ditt besök!

 

Förberedelser 

 • Fyll i frågeformuläret (i pappersform eller digitalt), svarar du "Ja" på någon av frågorna behöver du kontakta Kundtjänst. (Detta gäller även om du som patient har gjort MR-undersökning, hos Unilabs eller annan röntgenmottagning, tidigare.)
 • Följ undersökningsförberedelser (t ex fasta). Se din kallelse

   

Starka magnetfält finns i undersökningsrummet, därför går undersökningen ej att utföra om du har;

 • Pacemaker, ICD eller cochlearimplantat, dessa riskerar att ta skada av det starka magnetfältet och undersökningen måste därför genomföras på ett sjukhus, där man kan hantera detta
 • Metallsplitter, metallflisor i ögon eller annan kroppsdel
 • Äldre magnetiska metallclips
 • Nerv- eller biostimulator
 • Kvarlämnade elektroder i kroppen

 

Metall i kroppen som inte är magnetiskt utgör oftast inget hinder för att göra undersökningen. 
Exempel på metall som går bra att undersöka är:

 • Ledproteser
 • Kopparspiraler
 • Tandfyllningar och tandimplantat

 

På grund av det kraftiga magnetfältet i undersökningsrummet behöver du ta bort följande (oavsett vilken del av kroppen som ska undersökas):

 • Alla smycken och andra metallföremål 
 • Hörapparater och annan elektronisk utrustning 
 • Medicinska plåster och blodsockermätare 
 • Färgade linser
 • Externa proteser
 • Smink och hårprodukter (hårvax, hårspray, torrschampo)

 

Hur går det till?

Vid en MR-undersökning används magnetfält och radiovågor. Undersökningen sker i en magnetkamera som är tunnelformad, ca 150 cm lång och med en diameter på 60–70 cm.

Vid en MR-undersökning uppkommer ett kraftigt bankande ljud. Du får hörselskydd och får ligga på ett undersökningsbord. Tunneln har belysning och är öppen i båda ändar. Röntgenpersonalen sköter bildtagningen i ett rum intill och kan se dig via ett stort fönster. Kommunikationen mellan er sker via mikrofon och högtalare. Ifall du behöver påkalla röntgenpersonalens uppmärksamhet under bildtagningen trycker du på en knapp. Undersökningstiden varierar beroende på vilken del av kroppen som ska undersökas.

Patient genomgår en MR-undersökning. Inför en undersökning behöver du fylla i frågeformuläret.

 Undersökningen sker i en magnetkamera som är tunnelformad, ca 150 cm lång och med en diameter på 60–70 cm.

Graviditet

Kvinnor mellan 15–50 år tillfrågas om graviditet före MR-undersökningar. Unilabs utför ej MR-undersökning på gravida, dessa undersökningar utförs i så fall på sjukhus.

 

Barn

Vi tar emot barn över 8 år. Det är viktigt att barnet kan ligga still under undersökningen, vi har inte möjlighet att ge lugnande mediciner.

 

Klaustrofobi

Har du svårt att vistas i trånga utrymmen? Var vänlig kontakta Kundtjänst.

 

Kontrastmedel

Kontrastmedel ges vid vissa undersökningar. Kontrastmedel kan ej ges vid nedsatt njurfunktion samt vid planerad eller genomförd njur-/levertransplantation.

Kontakta alltid Kundtjänst om du har någon fråga eller undrar om just din undersökning.

 

Efter MR-undersökningen

När MR-undersökningen är klar får du återgå till hytten och byta om. Du får oftast lämna röntgenavdelningen direkt efter MR-undersökningen.

Tänk på att lugnande och tarmavslappnade läkemedel kan ge biverkningar som gör det olämpligt att framföra motorfordon.

Svaret på undersökningen skickas till läkaren som skrev din remiss. Du kan själv se dina bilder på Min Sida. (Observera att dina bilder blir synliga först när svaret är skrivet.)

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN