Privatperson | Magnetisk Resonanstomografi | Unilabs Skip to main content

Magnetisk Resonanstomografi (MR)

MR har utvecklats snabbt under de senaste åren och har gett nya och bättre möjligheter att undersöka kroppen. Vid en MR-undersökning används inte röntgenstrålar utan magnetfält och radiovågor. Varje undersökning består av flera undersökningar optimerade för olika frågeställningar. Därför är det av stor vikt att undersökningen är riktad mot ett område med en tydlig frågeställning.
 

Hur går det till?

Undersökningen sker i en magnetkamera som är tunnelformad, ca 150 cm lång och en diameter på ca 70 cm. Tunneln är öppen i båda ändar under hela undersökningstiden. Patienten omges av ett kraftigt magnetfält. Signal från kroppens vävnader genereras genom att radiofrekventa vågor sänds in i kroppen, påverkar ff a väteatomerna. När radiovågorna slås av, återsänder väteatomerna en signal till kamerans mottagare. Dessa signaler omarbetas i en dator och blir till bilder på en datorskärm.

MR

Patienten får alltid ett frågeformulär om detta före undersökningen.

Bra att veta

Kontraindikation

Pacemaker utgör kontraindikation då magnetfältet påverkar funktionen. Pacemaker riskerar att omprogrameras av det starka magnetfältet och därför måste patienter med pacemaker undersökas på röntgenavdelning med expertis på plats för att kontrollera pacemakerns funktion efteråt, detta finns inte på Unilabs. Har patienten haft tillfällig pacemaker måste kvarliggande elektroder uteslutas innan undersökningen kan utföras.

Metallföremål som är magnetiska kan ändra läge och generera värme lokalt i samband med MR undersökning. Därför är vissa metallföremål i kroppen en kontraindikation för MR; tex äldre magnetiska metall-clips på cerebrala aneurysm, metallflisor i ögat, metall-splitter i anslutning till känsliga strukturer som kärl och nerver. Metall som är fast förankrad i kroppen som knäprotes, höftprotes, hjärtklaffar och stent i blodkärl utgör inte kontraindikation men de kan försvåra bedömningen av närområdet genom metallartefakter i bilden.

Remitterande läkare måste säkerställa så gott det går om kontraindikation för MR föreligger. Om det är känt att patienten opererats i hjärta, kärl, hjärna eller öron är det en fördel om detta nämns på remissen jämte upplysning om var och när ingreppet skedde. Patienten får alltid ett frågeformulär före undersökningen där vi frågar om metall i kroppen. Vid tveksamhet utreder Unilabs frågan vilket kan fördröja tidsbokningen.

Klaustrofobi

Patienter med svår klaustrofobi kan ha svårt att genomgå undersökningen. Stesolid kan erbjudas dessa patienter och administreras då av oss  strax före undersökningen.

Kontrastmedel

MR–kontrastmedel som ges intravenöst används vid vissa undersökningar. MR-kontrastmedel är kontraindicerat vid graviditet, gravt nedsatt njurfunktion samt planerad eller genomförd levertransplantation.

S-Kreatinin

Alla patienter som skall utföra MR undersökning med kontrast skall det alltid finnas aktuellt värde på njurfunktionen (eGFR) s-kreatinin. Alla patienter >65 år och/eller med nedsatt njurfunktion samt diabetes mellitus har ökad risk för att drabbas av biverkningar av kontrastmedel. Då skall det alltid finnas aktuellt värde på njurfunktionen (eGFR) s-kreatinin.

Graviditet

Kvinnor mellan 15-50 år ska alltid tillfrågas om graviditet före MR-undersökningar. Om kvinnan är gravid skall undersökningen, om så är medicinskt tillrådigt, skjutas upp till efter förlossning. Magnetfält har inte visat skadlig effekt på foster eller små barn men bör undvikas om inte det tillför mycket viktig information. Kontrastmedel för MR som sprutas iv skall undvikas. Vid de få tillfällen då MR-undersökning på gravid önskas skall en bedömning göras av radiolog och remitterande doktor för att optimera undersökningen.

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN