Privatperson | Röntgen | Unilabs Skip to main content

Röntgen

En vanlig röntgenundersökning är ett effektivt sätt att ta bilder på framförallt lungor, skelett och leder. Röntgen är den undersökningsmetod som används mest.

 

Hur går det till?

Du får avlägsna kläder, smycken och andra föremål som kan störa i bilden och placeras därefter vid aktuell detektor. Vid undersökning av lungorna görs detta helst i stående eller sittande då det är lättast för dig att fylla lungorna med luft, vilket krävs för optimal bildkvalitet.

De flesta andra undersökningar utförs sittande eller liggande. Alla skelettundersökningar kräver att minst två bilder tas av organet för att kunna bedöma skelettstrukturen. För att minska strålbelastningen till dig är det därför viktigt att ha en riktad frågeställning.
 

Om du önskar veta svaret på din undersökning ska du vända dig till din remitterande vårdgivare.
Om du önskar att svaret på din röntgenundersökning ska skickas till en annan vårdgivare behöver du ge din nya vårdgivare en fullmakt.

 

Röntgen

Bra att veta

Förberedelser

Det behövs inga förberedelser för undersökning av skelett eller lungor.

Strålskydd

Röntgenstrålning är joniserande strålning och därför är varje röntgenenhet ålagd av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att se till att varje undersökning som utförs, är berättigad och optimerad. Detta betyder att vår personal gör en bedömning av remissens rimlighet, val av undersökningsmetod samt ser till att stråldosen blir så låg som rimligen är möjlig baserat på typ av undersökning och individstorlek. Om du som patient eller vårdpersonal vill veta mer om joniserande strålning eller om olika typer av röntgenundersökningar, så finns det mer information på 1177 Vårdguiden

Gravida kvinnor

Kvinnor mellan 15-50 år ska alltid tillfrågas om graviditet före röntgenundersökningar i bukregionen. Om kvinnan är gravid skall undersökningen, om så är medicinskt tillrådigt, skjutas upp till efter förlossning. Vid de tillfällen då undersökning måste utföras skall en enskild bedömning göras för att optimera undersökningen, dvs ev. minska antalet bilder och reducera stråldosen så mycket som möjligt.

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN