Skip to main content

Röntgen

En vanlig röntgenundersökning är ett effektivt sätt att ta bilder på framförallt lungor, skelett och leder. Röntgen är den undersökningsmetod som används mest.

Hur går det till?

Du får avlägsna kläder, smycken och andra föremål som kan störa i bilden och placeras därefter vid aktuell detektor. Vid undersökning av lungorna görs detta helst i stående eller sittande då det är lättast för dig att fylla lungorna med luft, vilket krävs för optimal bildkvalitet.

De flesta andra undersökningar utförs sittande eller liggande. Alla skelettundersökningar kräver att minst två bilder tas av organet för att kunna bedöma skelettstrukturen. För att minska strålbelastningen till dig är det därför viktigt att ha en riktad frågeställning.
 

Om du önskar veta svaret på din undersökning ska du vända dig till din remitterande vårdgivare.

Om du önskar att svaret på din röntgenundersökning ska skickas till en annan vårdgivare behöver du ge din nya vårdgivare en fullmakt.

Röntgen

Om kvinnan är gravid skall undersökningen, om så är medicinskt tillrådigt, skjutas upp till efter förlossning.

Bra att veta

Förberedelser

Det behövs inga förberedelser för undersökning av skelett eller lungor.

Strålskydd

Röntgenstrålning är joniserande strålning  och därför är varje röntgenenhet ålagd av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM att bedöma om önskad undersökning är berättigad. Som hjälpmedel till remitterande läkare erbjuder vi beslutsstöd via http://www.radguide.se/. och därför skall annan modalitet väljas om så är möjligt. Statens strålskyddsmyndighet har gett ut en skrift som heter Riktlinjer för remittering till bilddiagnostik. Inom radiologin pågår ett ständigt arbete med att minska stråldoser till patienten och nyttan för patienten alltid vägas mot riskerna. Ju yngre patient desto känsligare för strålningen. Strålskyddsmyndigheten har gett ut en skrift som heter Riktlinjer för remittering till bilddiagnostik

Gravida kvinnor

Kvinnor mellan 15-50 år ska alltid tillfrågas om graviditet före röntgenundersökningar i bukregionen. Om kvinnan är gravid skall undersökningen, om så är medicinskt tillrådigt, skjutas upp till efter förlossning. Vid de tillfällen då undersökning måste utföras skall en enskild bedömning göras för att optimera undersökningen , dvs ev. minska antalet bilder och reducera stråldosen så mycket som möjligt.

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN