Privatperson | Ultraljud | Unilabs Skip to main content

Ultraljud

Ultraljud kan användas för att påvisa sjukdomar och skador i vätskerika organ som lever, gallblåsa, mjälte, njurar, bukspottskörtel, testiklar, hälsenor och muskler. Andra organ som ses bra med ultraljud men som oftast utförs av andra enheter är bland annat: blodkärl, hjärta, foster, inflammerade leder i händer-fötter. Vid provtagning och injektioner kan också ultraljud vara till stor nytta. Ultraljud är sällan aktuellt för bedömning av skelett eller lungor.

Hur går det till?
En
ultraljudsgivare trycks mot det organ som skall undersökas. Högfrekventa ljudvågor sänds ut via ultraljudsgivare mot undersökningsområdet. Ljudvågorna studsar tillbaka olika mycket från vävnaden i kroppen och sänder tillbaka en ekosignal som fångas upp av de piezoelektriska kristallerna i ultraljudsgivare. Signalernas olika styrka omvandlas via datorn till bilder.

Förberedelser
Vid undersökning av de övre bukorganen är det viktigt att magsäcken är tom och att gallblåsan är fylld.
Därför är det viktigt att är fastande 6 timmar innan undersökningen

Ultraljud

Undersökningen utförs av röntgenläkare eller sonograf som tolkar bilderna medan undersökningen pågår.

Förberedelser

Vid undersökning av de övre bukorganen är det viktigt att ventrikeln är tom och att gallblåsan är fylld varför patienten skall vara svältande minst 6 timmar innan undersökningen.

Ultraljudsledd punktion

Punktioner utförs i begränsad omfattning på Unilabs mottagningar.

Ultraljud vid frågeställning DVT

Djup ven trombos (DVT) är en sjukdom som kräver snabb hantering, därför hänvisas patienten oftast till akutmottagning som har rutiner för detta.

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN