Vårdgivare | Patientsäkerhet | Unilabs Skip to main content

Patientsäkerhet

Patientsäkerhetsarbete 

Patientsäkerhet handlar om skydd mot vårdskador. En vårdskada är enligt patientsäkerhetslagen när en patient drabbas av kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom som hade kunnat undvikas om rätt åtgärder hade vidtagits vid kontakt med hälso- och sjukvården. Inom Unilabs bedriver vi ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i nära samverkan med våra kunder. I vårt arbete ingår att underhålla en god patientsäkerhetskultur och att säkerställa medarbetarnas kompetens genom utvecklingssamtal och regelbunden genomgång av behörighetsbevis. Identifierade avvikelser handläggs aktivt med huvudsyftet att förebygga upprepningar. Patientsäkerhetsarbetets inriktning och resultat beskrivs i vår årliga patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer på vår sida Din rätt som patient.

 

Inom Unilabs bedriver vi ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i nära samverkan med våra kunder.
 


 

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN