Vårdgivare | Miljö | Unilabs Skip to main content

Miljö

Miljö

Miljöledningssystem

Unilabs ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Därför arbetar Unilabs efter ett miljöledningssystem som följer kraven i ISO 14001 och är miljöcertifierade sedan juni 2006. Unilabs är certifierade enligt ISO 14001:2015 sedan april 2017 med certifikat utfärdat av Qvalify. Med vårt miljöledningssystem har vi identifierat vår miljöpåverkan och åtagit oss att ständigt bli bättre. Det gör vi genom att systematiskt och regelbundet planera, genomföra, följa upp och utvärdera våra insatser i miljöarbetet.

Unilabs miljöpolicy

Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och radiologi till öppen och sluten sjukvård.
Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att minska vår egen miljöbelastning och öka våra medarbetares miljömedvetenhet.

Unilabs strävar efter att ständigt förbättra miljöarbetet genom att se till att miljömedvetenhet är en integrerad del i vårt dagliga arbete.

Vi följer för oss gällande lagstiftning och andra krav som är relevanta för miljön samt arbetar för att ständigt förbättra miljöledningssystemet för att förbättra Unilabs miljöprestanda.

Detta uppnår vi genom att:

  • alltid arbeta för att förbättra vår kunskap och de tjänster vi erbjuder och vägleda våra kunder att göra rätt val
  • hushålla med energi och använda effektiva transportlösningar
  • minska och förebygga miljöpåverkan från vår användning av kemikalier och förbrukningsartiklar samt minska vårt avfall
  • beakta miljöpåverkan vid köp av varor och tjänster
  • alla medarbetare känner ett personligt ansvar för miljöarbetet

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN