Vårdgivare | Klinisk Mikrobiologi | Unilabs Skip to main content

Klinisk Mikrobiologi

Mikrobiologisk diagnostik inom Unilabs omfattar odling av bakterier och svamp, bakteriologisk och virologisk serologi, immunologi, koncentrationsbestämning av antibiotika, molekylärbiologi och direktpåvisning med mikroskopi respektive diverse immunologiska metoder. Prover med sjukhushygieniska frågeställningar analyseras.

Vårt laboratorium i Skövde har dessutom ett delansvar för sjukhushygien inom upptagningsområdet.

Laboratorierna står till tjänst med tolkning av analyssvar och konsultationer vid kliniska frågeställningar. Mer information om provhantering hittar du på anvisningar.se

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN